Muziekatelier Hasselt - Plezier in muziek

Het Muziekatelier-Hasselt vzw is een culturele vereniging met als doel: plezier hebben aan het studeren en opvoeren van gekozen muziekstukken, zowel solistisch als in groep, onder begeleiding van monitoren.

Wij bieden een theoretische cursus voor kinderen, maar ook voor jongeren en volwassenen. In deze cursus wordt de basis gelegd om met kans op succes een instrument te leren bespelen.

Daarnaast worden er instrumentcursussen gegeven. Deze cursussen zijn individueel en persoonlijke inzet en inbreng vormen de sleutel tot het succes. Eenmaal de basistechnieken gekend zijn, kan men in samenspraak met de monitor en steunend op de nodige technieken, bouwen aan een eigen muzikaal repertoire.